اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
دادستان

دادستان

دادستان آرشیو

کارگردان:

بزرگمهر رفیعا

دادستان را بیشتر بشناسید
 در سال 57، به هنگام وقوع انقلاب اسلامی، بازپرس دادگر ضمن بررسی پرونده كامپیوتریزه كردن سیستم بایگانی سازمان تأمین خدمات اجتماعی (وزارت بهداری) كه توسط یك شركت آمریكایی انجام می شد، به یك سری اعمال خلاف از جمله حساب سازی و رشوه خواری پی می برد و ...