اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
ششمین نفر

ششمین نفر

ششمین نفر آرشیو

کارگردان:

 بهمن گودرزی

ششمین نفر را بیشتر بشناسید
در پی قتل پدر سرگرد آسایش که از افسران بلند پایه ارتش بوده ، داوود  برادر همسرش به اتهام قتل دستگیر می شود . این اتفاق سرآغاز روشن شدن ماجراهای پنهان دیگریست که ...