اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
چشمهایش

چشمهایش

چشمهایش آرشیو

کارگردان:

منوچهر هادی

چشمهایش را بیشتر بشناسید
حاوی سه داستان مستقل ازسه فردی است که هریک دارای مشکلات خاص خود هستند که درنهایت با پشت سرگذاشتن مسائل و حوادث متعدد می توانند براین مشکلات فائق آیند. اما شیطنت عده ای درچهارشنبه سوری برای همه آنها فاجعه آفرین می شود ...