اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
چکامه

چکامه

چکامه آرشیو

تهیه‌کننده:

رضا جودی

چکامه را بیشتر بشناسید
این برنامه به گفتگو با شخصیت های هنری و فرهنگی که در آفرینش هنری شان ارتباط مستقیمی با امام حسین(ع) ، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و قیام عاشورا داشته اند ، می پردازد .