اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
از نسل آفتاب

از نسل آفتاب

از نسل آفتاب آرشیو

کارگردان:

ساتیانارایانا

از نسل آفتاب را بیشتر بشناسید
پسر خانواده علیرغم میل باطنی پدر با دختر مورد علاقه اش ازدواج می کند و موجب ناراحتی پدر می شود. پدر  بخاطر همین موضوع ،پسر را از خانه می راند  و پسر دچار مشکلاتی در زندگی می شود .بعد ازمدتی پدر ....