اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
امید رهایی

امید رهایی

امید رهایی آرشیو

کارگردان:

  مدهور بندرکار

امید رهایی را بیشتر بشناسید
در خلاصه این فیلم با بازی نیل نیتین ماکش ، مانوج  باجپایی  و آریا  بابار  آمده است : پراگ مانوهر دیکشیت یک کارمند موفق است که به تازگی  ترفیع گرفته و قرار است به زودی با مانسی زندگی شاد و خوشبختی را آغاز کنند .پراگ اکنون با کشاوراتورد، به طور مشترک در خانه ای زندگی  می کند  .کشاو  مرد بی نظمی است که مرتب از وسایل شخصی پراک استفاده می کند.  یک روز که آنها در حال رفتن به سر کار هستند ،پلیس جلوی  ماشین پراگ را می گیرد و ...