اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
انفجار 3

انفجار 3

انفجار 3 آرشیو

کارگردان:

ویجی کریشنا آچریا

انفجار 3 را بیشتر بشناسید
ساحر وثمر دو برادر خردسال هستند که پدر آن ها یک مرکز نمایش و سیرک دارد. پدر آنها به علت مشکلات مالی از بانکی خصوصی وام می گیرد. بانک دار که سر رسید وام او به پایان رسیده دستور توقیف اموال پدر آنها را می دهد و مرکز نمایش را مصادره می کند. پدر ساحر وثمر خودکشی می کند. ساحر پیشه پدر را دنبال کرده وبعد از بدست آوردن پول کافی مرکز نمایش را خریده و دوباره دایر می کند . او برای انتقام از این بانکدار از شعب مختلف این بانک سرقت می کند و ....