اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
بازگشت اژدها

بازگشت اژدها

بازگشت اژدها آرشیو

بازگشت اژدها را بیشتر بشناسید
«تانگ لونگ» مرد جوانی است که از هنگ کنگ به رم می آید تا به دوست خانوادگی شان، «خانم چن چینگ هوآ در دفاع از رستورانش در مقابل حمله های رئیس سودجوی یک دار و دسته ی تبهکاری کمک کند و  ....