اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
وضعیت جنگی

وضعیت جنگی

وضعیت جنگی آرشیو

کارگردان:

چن جین

وضعیت جنگی را بیشتر بشناسید
این فیلم روایت داستان استادی متحجر و مرموزی  بنام گوئیگوری است که  در سالیان بسیار دور همه اسرار نبرد را به یکی از شاگردانش بنام سون یسن می آموزد . پس از آن امپراطوران در سرزمینهای مختلف به دنبال او هستند تا از دانش او برای پیروزی در نبردهای خود و گسترش قلمرو امپراطوری استفاده کنند. امپراطور سرزمین وی موفق می شود .سون بین را به قلمرو خود بیاورد ولی او حاضر نمی شود اطلاعات خود را در اختیار فرماندهان ان امپراطوری  قرار دهد و ...