اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
سفر به بروجرد

سفر به بروجرد

سفر به بروجرد آرشیو

کارگردان:

حمید نعمت ا...

سفر به بروجرد را بیشتر بشناسید
خانم باقی که به جای خازنه در سفر قبلی آنها را همراهی کرده، اصرا دارد که دوباره به سفر بروند هر روز با تعریف و توضیح درباره نقطه ای از ایران به سراغ آنها می آید بالاخره آن دو هم موافق می شوند اما روزگار به سمتی پیش می رود که هربار با هماهنگ شدن مقدمات کار، مانعی پیش می اید و...